Tieto stránky vznikli z dôvodu informovania občanov o mojej práci poslanca obecného zastupiteľstva.


Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.


Edmund Burke

Najnovšie články