Poslanec Obecného zastupiteľstva Boleráz

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Členmi môžu byť poslanci ale aj iné osoby, ktorých kandidatúru môže zastupiteľstvu predložiť : poslanec a starosta a schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo. Komisia by mala byť na odbornej úrovni, aby mohla plniť svoju funkciu, preto by v nej mali byť aj ľudia, ktorí v danom odbore majú nejaké skúsenosti.

Členovia komisie schválení zastupiteľstvom zasadajú buď pravidelne alebo podľa potreby a dodržujú rokovací poriadok komisií. Komisia robí zo zasadnutí zápisnicu. V prípade, ak prerokováva nejaký problém, vystavuje písomné stanovisko/ odporúčanie pre zastupiteľstvo.


Iniciatívna funkcia:

To znamená, že príslušná komisia môže predkladať zastupiteľstvu návrhy na riešenie konkrétnych problémov.

Poradná funkcia:

Napríklad pri podaní žiadostí od občanov alebo riešení problémov doručených na obec, danú vec komisia prešetrí a predloží zastupiteľstvu písomné stanovisko alebo odporúčanie. To slúži ako odborné stanovisko pre rozhodovanie poslancov.

Kontrolná funkcia:

Komisia je orgánom zastupiteľstva a môže vykonávať aj kontrolnú funkciu v rámci svojej odbornej pôsobnosti. Môže kontrolovať všetko na čo má mandát zastupiteľstvo.


Aké by sme mali mať komisie?

 1. Finančná komisia
 2. Komisia výstavby a životného prostredia
 3. Komisia verejného poriadku
 4. Komisia školstva, kultúry a športu
 5. Komisia o ochrane verejného záujmu
 6. Mandátová, volebná a návrhová komisia

Niektoré komisie môžu byť dočasné.  Obyčajne býva dočasná komisia volebná, vykonáva svoju činnosť len počas voľby napr. členov komisií.

Aké budeme mať komisie, koľko budú mať členov záleží len na potrebách obce a poslancoch, ktorí to musia schváliť.


Touto cestou vyzývam občanov, ktorí by sa chceli uchádzať o členstvo v nejakej komisii môžu mi napísať.

2 Comments

 1. Ingrid

  Dobrý deň, chcem sa podeliť o nepríjemnú skúsenosť. Ide o poplatok za komunálny odpad.Chlapec byva na internate ,tak by mal byť oslobodený od poplatku, no bohužiaľ všade to tak je, len v obcí Boleraz nie,uvítala, by som, keby sa zastupiteľstvo venovalo aj takýmto veciam, ako je zohľadnenie ľudí, ktorý sú ZTP a študenti

  • Miloslav Izrael

   Dobrý deň,
   máte pravdu a nie ste jediná kto na to poukazuje. Problematika okolo komunálneho odpadu je dosť obsiahla, lebo je priamo spojená so separovaným zberom a už teraz aj so zberným dvorom. Ja osobne sa chcem tomu tento rok venovať a chcel by som vypracovať analýzu, už aj na základe skúseností a nákladovosti zberného dvora tak, aby systém poplatkov bol spravodlivejší (budem sa tu tejto problematike venovať). Na tento rok je už VZN ohľadne poplatkov schválené( ešte ho schvaľovali predchádzajúci poslanci), ale bol by som rád, ak by sa podarilo pripraviť nové pravidlá platenia poplatkov za komunál k budúcemu roku, kde by boli zakotvené aj takéto úľavy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2020 Miloslav Izrael

Theme by Anders NorenUp ↑