Práve (26.9.2019 21.30) som mal osobný rozhovor s majiteľom odpadkov… minimálne s odpadkami vo vreciach. Priviedol so sebou aj vinníka, ktorý mal odpadky odviesť na smetisko v Trnave, ale namiesto toho ich vyhodil do remízu. Takže z toho dôvodu som stiahol fotku s menom, nakoľko odpad nevyviezol majiteľ odpadkov. S dotyčným, čo vyviezol odpad sme sa dohodli, že smeti pozbiera a odvezie a sľúbil, že sa to viac krát nestane.

Veľa krát ľudia na facebooku ohlasujú a upozorňujú na vyhodené vrecia s odpadom alebo dokonca celé kusy nábytku v našom chotári. Verím, že naši občania už maximálne využívajú zberný dvor a náš chotár znečisťujú ľudia z okolitých obcí. Ale aj tak je zarážajúce a nepochopiteľné, že si s tým dajú toľko námahy a hladajú, kde by to mohli vyhodiť. Keby to dali niekde vedľa smetiakov tak to pochopím, smetiari to naložia a odvezú, ale takto ešte riskujú minimálne tučnú pokutu.

Čierne skládky má obec povinnosť likvidovať a to ide z našich spoločných peňazí, ktoré mohli byť použité na iný účel. Len keď je prichytený páchateľ, môže to obec od neho vymáhať. Najlepšia je ale prevencia, ktorá môže spočívať v osadení fotopascí na problematických miestach a ďalej môže pomôcť aj všímavosť ľudí.

V pondelok som bol informovaný, že pri remíze Žomberky ( hore za smetiskom) zo zadnej strany je nová čierna skládka. Sú tam časti áut – plasty, nejaké hračky a igelitové mechy s komunálnym odpadom, ktoré sú už aj z časti roztrhané. Tak som sa tam vybral a nafotil som to. Je zvláštne, že keď niekto takto niečo vyhadzuje, že si nedá pozor, aby tam neboli nejaké písomnosti s jeho menom.  Na fotkách je pekne vidieť kto to vyviezol.

Z fotiek si každý spraví svoj názor.

Pozrite si čo nám ježiško z Orešian priniesol pod stromčeky. Ešte chcem aj poznamenať, že je to do určitej miery pietne miesto, kde sa stala tragédia -je tam osadený kríž a myslím si, že je to nedôstojné a bezohľadné takto to znečistiť aj z tohoto hľadiska.

Je neprijateľné, aby si pán robil z nášho chotára zberný dvor, a tak si riešil svoj problém z odpadom.

Nahlásil som to aj starostovi, ktorý musí v tejto veci konať.