Vážení spoluobčania,

tento článok by sa dal zhrnúť aj ako správa o hospodárení s financiami v obci za posledný rok  2019.

Budem  sa snažiť písať jednoducho, kvôli prehľadnosti a ľahkému pochopeniu celej problematiky, ale nakoľko je to dosť zložitá problematika, bude aj článok trošku  dlhší. Continue reading