Miloslav Izrael

Poslanec Obecného zastupiteľstva Boleráz

Kategória: Rôzne

Čierna skládka – remíz Žomberky

Práve (26.9.2019 21.30) som mal osobný rozhovor s majiteľom odpadkov… minimálne s odpadkami vo vreciach. Priviedol so sebou aj vinníka, ktorý mal odpadky odviesť na smetisko v Trnave, ale namiesto toho ich vyhodil do remízu. Takže z toho dôvodu som stiahol fotku s menom, nakoľko odpad nevyviezol majiteľ odpadkov. S dotyčným, čo vyviezol odpad sme sa dohodli, že smeti pozbiera a odvezie a sľúbil, že sa to viac krát nestane.

Veľa krát ľudia na facebooku ohlasujú a upozorňujú na vyhodené vrecia s odpadom alebo dokonca celé kusy nábytku v našom chotári. Verím, že naši občania už maximálne využívajú zberný dvor a náš chotár znečisťujú ľudia z okolitých obcí. Ale aj tak je zarážajúce a nepochopiteľné, že si s tým dajú toľko námahy a hladajú, kde by to mohli vyhodiť. Keby to dali niekde vedľa smetiakov tak to pochopím, smetiari to naložia a odvezú, ale takto ešte riskujú minimálne tučnú pokutu.

Čierne skládky má obec povinnosť likvidovať a to ide z našich spoločných peňazí, ktoré mohli byť použité na iný účel. Len keď je prichytený páchateľ, môže to obec od neho vymáhať. Najlepšia je ale prevencia, ktorá môže spočívať v osadení fotopascí na problematických miestach a ďalej môže pomôcť aj všímavosť ľudí.

V pondelok som bol informovaný, že pri remíze Žomberky ( hore za smetiskom) zo zadnej strany je nová čierna skládka. Sú tam časti áut – plasty, nejaké hračky a igelitové mechy s komunálnym odpadom, ktoré sú už aj z časti roztrhané. Tak som sa tam vybral a nafotil som to. Je zvláštne, že keď niekto takto niečo vyhadzuje, že si nedá pozor, aby tam neboli nejaké písomnosti s jeho menom.  Na fotkách je pekne vidieť kto to vyviezol.

Z fotiek si každý spraví svoj názor.

Pozrite si čo nám ježiško z Orešian priniesol pod stromčeky. Ešte chcem aj poznamenať, že je to do určitej miery pietne miesto, kde sa stala tragédia -je tam osadený kríž a myslím si, že je to nedôstojné a bezohľadné takto to znečistiť aj z tohoto hľadiska.

Je neprijateľné, aby si pán robil z nášho chotára zberný dvor, a tak si riešil svoj problém z odpadom.

Nahlásil som to aj starostovi, ktorý musí v tejto veci konať.

 

 

Boleráz alebo Smradliakovce?

Prepáčte za ten nadpis, ale predpokladám, že väčšina občanov Boleráza má v posledných dňoch pocit, že žije práve v „Smradliakovciach“ a nie v  Zelenom Boleráze!

Zvykli sme si ( skôr nezvykli) na to, že je každoročným zvykom podnikateľov z Dánska obdarovať všetkých občanov našej obce  parfémom značky “ Svinský vánok“. Nejde len o deodorant, takí skúpi oni nie sú, rovno nám pribalia aj aviváž. Stačí keď si zavesíte prádlo von na slniečko!

Continue reading

Voľby prezidenta SR 16.3.2019 – 1.kolo

Vážení spoluobčania,

dňa 16.3.2019 v čase od 7.00-22.00 sa konajú voľby prezidenta Slovenskej republiky.  Je to prvé kolo voľby a keď jeden z kandidátov nebude mať nadpolovičnú väčšinu, bude sa konať aj druhé kolo dňa 30.3.2019 v čase od 7.00-22.00.

Prezidenta si volíme v priamej voľbe a to je tá najvyššia forma demokracie, lebo záleží na každom hlase voliča, ktorí príde voliť. Nezáleží tu na koaličných alebo opozičných dohodách alebo kupčení a vyjednávaní, je to len na nás. Preto o to viac sa k tomu musíme stavať zodpovedne, vážne a  z rozumom.  Continue reading

Pes priateľ človeka ?!

V tomto článku sa budem venovať podmienkam držania psov, ktoré upravuje Zákon 282/2002 Z.z.

Len za posledné obdobie sa občania niekoľkokrát sťažovali na voľne pohybujúcich sa psov po uliciach.  Je prirodzené, že každý má pred veľkým psom rešpekt a určite sa aj dosť zľakneme, keď ho stretneme na ulici voľne pusteného. A teraz si predstavme, že sa hrá na ulici vaše dieťa, alebo ide okolo starší človek. Nikdy nemôžeme vedieť, ako sa ten ktorý pes zachová v danej situácii. Samozrejme, že aj menší pes môže ublížiť a veľký naopak nemusí. Práve preto sa určujú pravidlá držania psov v obci, ktoré vychádzajú zo zákona 282/2002 Z.z., aby sa čo najviac zabránilo možným útokom alebo úrazom spôsobených psami. Je jasné, že žiaden zákon, nariadenie alebo pokuta nezabráni psom behať po uliciach, alebo utekať z domu, ale ľudia (majitelia psov) určite áno. Continue reading

Prečo som sa rozhodol ísť do komunálnej politiky?

Prečo som sa rozhodol ísť do komunálnej politiky?

Veľa krát som počúval ľudí, ktorí sú nespokojní s tým, čo tu v obci nefunguje, čo im chýba, čo sa im nepáči. Názor, že táto obec je bohatá oproti iným obciam, lebo tu máme veľké firmy, počul asi každý. Sám sa s týmito názormi stotožňujem a mám aj osobné skúsenosti, prečo som sa takto rozhodol. Je potrebné, aby bol počuť hlas nespokojných občanov, aby sa nahlas poukázalo na nedostatky a hlavne, aby za začali riešiť zodpovedne.

Keď počúvam, čo sa tu všetko spravilo a ako je všetko super, tak sa len čudujem, prečo mnohé menšie obce sú na tom lepšie ako my!

Continue reading

© 2020 Miloslav Izrael

Theme by Anders NorenUp ↑